Uppsökande

  
Pangea har sedan tidigt 90-tal arbetat med uppsökande verksamhet i Norrköpings kommun. I huvudsak sker arbetet genom ungdomsgruppen BACK UP som dagligen ägnar sina hjärtan åt att finnas till för andra och för att, genom synlighet och närvaro, skapa relationer och ett tryggare Norrköping.

Genom att finnas till på helgerna i stadens alla områden, utan fördomar och utan antaganden, får Norrköpings ungdomar möjligheten att prata med någon som lyssnar och någon som möter dem där just de befinner sig. Genom BACK UP:s bemötande på gatorna och genom dialoger och relationer som skapas, vågar ungdomarna ta ett steg som de kanske aldrig hade vågat ta. De vågar vända sig till någon för att skaffa hjälp. Den hjälpen slutar inte på gatan, utan ungdomarna kan fortsätta sin kontakt med Pangea i form av coaching eller stöd för att komma i kontakt med andra myndigheter.

Uppsökande verksamhet kan även innebära att etablera kontakt med ungdomarna genom sociala medier, föreläsningar och besök i skolorna.

Vi arbetar med att kartlägga ungdomar och deras levnadssätt vilket är ett levande, utmanande och inspirerande arbetsområde som ständigt utvecklas.