BACK UP


PANGEA - En Värld för alla, kommer att hålla i olika utbildningar utifrån behov. Idag håller vi i en ledarskapsutbildning för gruppen BACK UP.

Vi håller i en sex månaders utbildning för de ungdomar som är intresserade, utbildningen handlar om etik och moral, lag och rätt, EFR- sjukvård, respekt och hänsyn, konflikthantering, grupprocess enligt F.I.R.O modellen etc.

Under utbildningen får ungdomarna själva ta ställning till sitt deltagande i gruppen som även innebär visst ansvar utöver gruppens arbetstid. För att få delta i gruppen kräver vi även personlig avhållsamhet från brott i skolan och på fritiden vilket innebär att de inte får förekomma några klagomål från skolan, polisen etc. Utbildningen ska vara grund till att våga ta starkare ställningstagande gentemot droger, våld, brott etc.

Efter utbildningen ska ungdomarna, med vårt stöd, själva arbeta och värva in nya ungdomar som är intresserade i respektive bostadsområden.