Coaching


Pangea erbjuder stödsamtal till unga individer som vill uppnå nya mål och visioner i livet eller behöver stöd och inspiration till redan satta mål. Vi ger även stödjande samtal för oroliga, nyfikna och målmedvetna föräldrar.