Pangea


OM OSS
Pangea som tillhör Utbildningskontoret fokuserar på uppsökande verksamhet, ungdomscoachning samt utbildning och stöd till ungdomsgruppen BACK UP. Verksamhetens huvudsyfte är att bedriva ett uppsökande arbete i stadsdelarna, främst på platser där ungdomarna möts utan anknytning till föreningslokaler och fritidsgårdar. Målgruppen är ungdomar i åldern 16-26.

MÅLSÄTTNING
Målsättningen med arbetet är att förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor samt att utveckla förändringsprocesser både på individ-, grupp- och miljönivå.
 • Uppsöka enskilda ungdomar och grupper av ungdomar som har behov av stöd och hjälp, men som inte, eller i otillfredsställande grad inte nås av existerande organisationer eller institutioner.
 • Utifrån varje individs behov ska Pangea vara en länk och brygga för ungdomarna till samhällets övriga sociala insatser t.ex. socialkontor, arbetsförmedling m.m.
 • Verka för att minska/avskaffa mobbning och kränkande verksamhet.
 • Motivera ungdomarna till alternativa sysselsättningar, skola, arbete, fritid och vid behov annat bistånd eller behandlande åtgärd. De som inte vill eller får delta i organiserad verksamhet - motivera till andra alternativ. Detta för att kanalisera ungdomarnas behov av självförverkligande i positiv personlighetsutveckling i socialt accepterad riktning.
 • Upplysa ungdomarna om hur samhället fungerar.
 • Förebygga negativ utveckling hos ungdomarna, antingen indirekt genom miljöförbättrande åtgärder eller direkt med individen.
 • Samla och förmedla kunskap om barn och ungdomars levnadsvillkor, ta initiativ till åtgärder som kan förbättra samt arbeta systematiskt för att få administrativa och politiska myndigheter att ta sitt ansvar i förhållande till ungdomarnas situation och behov.
 • Främja innanförskapet.

"Det finns inga hopplösa fall, bara människor som ger upp hoppet om att hjälpa."

- Mike


SAMARBETEN
Pangea samarbetar med många olika aktörer såväl inom den offentliga som den privata och frivilliga sektorn. Till exempel:
 •     TRUNK
 •     Brottsofferjournen
 •     KRIS
 •     Polisen
 •     Socialen
 •     Skolorna
 •     Svenska kyrkan
 •     Fritidsgårdarna
 •     Fastighetsägare
 •     Företag
 •     Föreningar